Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Færøsk økonomi – en aktuel status

Aktiviteten i færøsk økonomi gik lidt tilbage i 2004, primært som følge af tilbagegang i fiskeriet og fiskeindustrien. Arbejdsløsheden steg, men er stadig lav sammenlignet med andre lande. De offentlige finanser blev forværret, og landskassen havde et mindre underskud. Den matte økonomiske udvikling ser ud til at fortsætte i 2005 og 2006.