Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet (2005)

Publikationen indeholder en teknisk gennemgang af de instrumenter og procedurer, som Den Europæiske Centralbank, ECB, anvender i forbindelse med udførelsen af euroområdets fælles pengepolitik (dokumentationsgrundlag). Den beskriver bl.a., hvordan ECB gennemfører sine pengepolitiske operationer, og hvordan reservekravsystemet er indrettet.