Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Gennemgang af det finansielle system i Danmark

IMF er i disse år ved at analysere strukturen og sårbarheden af den finansielle sektor i de enkelte medlemslande. For Danmarks vedkommende er det aftalt, at IMF undersøger det finansielle system i løbet af 2005 og 2006.