Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Hedgefonde i Danmark og internationalt

Der er kommet øget international fokus på hedgefondes betydning for kapitalmarkederne og den finansielle stabilitet. I Danmark fremsatte regeringen i december 2004 et lovforslag for at skabe grundlag for såkaldte hedgeforeninger, der vil få fuld frihed til at fastlægge risikoprofil og investeringsstrategi.