Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Hvorfor er de lange amerikanske renter lave?

Trods en markant forøgelse af den pengepolitiske rente i USA siden juni 2004 er de lange renter forblevet lave. Artiklen behandler fire forklarende faktorer: Større stabilitet i inflationsraterne, globaliseringseffekter, lave investeringer og øget efterspørgsel efter lange obligationer fra pensionsselskaber og asiatiske centralbanker.