Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Indenlandsk markedsbestemt inflation

Beregningsgrundlaget for Nationalbankens udtryk for indenlandsk markedsbestemt inflation (IMI) beskrives og opdateres. IMI afspejler udviklingen i de markedsbestemte danske priser på varer og tjenester, og kan opfattes som et udtryk for den underliggende inflation i Danmark