Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kapitalbevægelsernes betydning for kronekursen

Artiklen undersøger kortsigtssammenhænge mellem kapitalstrømme til og fra Danmark og udviklingen i kronens kurs over for euroen i perioden 1999-2004. Resultaterne viser en signifikant sammenhæng mellem ugentlige kronekursændringer og kapitalstrømme knyttet til porteføljeinvesteringer. Desuden ses på forskellige opdelinger af porteføljeinvesteringerne på aktier/obligationer, forsikrings- og pensionssektoren/andre sektorer samt euroområdet/resten af verden.