Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Kurspåvirkningen af Nationalbankens interventioner i valutamarkedet

Analysen af Nationalbankens interventioner siden 1999 viser, at interventionerne har været effektive i bestræbelserne på at påvirke kronekursen som ønsket.