Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt, 2005 1. kvartal

1: Seneste økonomiske og monetære udvikling, 2: Risici ved afvikling af større betalinger, 3: Det 10-årige rentespænd mellem Danmark og Tyskland, 4: Løn, konkurrenceevne og betalingsbalance, 5: Steriliseret og ikke-steriliseret intervention i valutamarkedet, 6: Kurspåvirkningen af Nationalbankens interventioner i valutamarkedet, 7: Sammenhænge mellem aktiekurser og obligationsrenter, 8: Hedgefonde i Danmark og internationalt, 9: Direktivforslag om ny kapitaldækningsregler (Basel II)