Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt, 2005 2. kvartal

Indhold: Seneste økonomiske og monetære udvikling, Samarbejdsaftale om finansiel overvågning, Kapitalbevægelsernes betydning for kronekursen, Det tyske arbejdsmarked, Bodil Nyboe Andersens tale på Realkreditrådets årsmøde 28. april 2005.Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2005 planlægges offentliggjort 20. september 2005