Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt, 2005 3. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling, Aktiviteten i pengemarkedet og Nationalbankens markedsoperationer, Udvidelse af statistik for MFI-sektoren, Rente og risiko, Gennemgang af det finansielle system i Danmark, Statbilitets- og vækstpagten - status 2005, Færøsk økonomi - en aktuel status