Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Løn, konkurrenceevne og betalingsbalance

De danske timelønsomkostninger er blandt de højeste i verden, og gabet over for vore konkurrenter er blevet større i det seneste årti. Alligevel er der betragtelige overskud på handels- og betalingsbalancen. Det skyldes bl.a. en vækst i produktiviteten, der har været højere end hos vore konkurrenter, øget eksport af søfragt og af gas og olie fra Nordsøen samt fortsat forbedring af bytteforholdet.