Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Polen – EUs nye store medlemsland

Den økonomiske udvikling i Polen er gået hurtigt i de seneste 15 år. Polen har haft et relativ svært udgangspunkt. En række økonomiske strukturproblemer er blevet forbigået, og makroøkonomien klarer sig på visse punkter dårligere end i flere af de andre nye EU-medlemslande, der har været gennem tilsvarende økonomiske omformning. Artiklen afdækker nogle af de problemer, som plager polsk økonomi.