Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Rente og risiko

Nogle eksempler på senere års kredithændelser illustrerer de risici, som købere af obligationer med kreditrisiko står over for. Der er ingen "free lunch". Højere rente afspejler højere risiko.