Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Risici ved afvikling af større betalinger

Den danske betalingsinfrastruktur, som de finansielle institutter er med til løbende at udvikle og finansiere, er opbygget for at sikre, at betalinger afvikles sikkert og effektivt. Den finansielle stabilitet understøttes, når pengeinstitutterne anvender infrastrukturen til deres indbyrdes betalinger.