Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Sammenhænge mellem aktiekurser og obligationsrenter

Udviklingen i samvariationen mellem aktiekurser og obligationsrenter beskrives med fokus på investorernes vurdering af risikoen på de finansielle markeder og samspillet mellem økonomisk aktivitet, inflation og pengepolitik.