Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Søfragt og dansk økonomi

Dansk skibsfart bidrager i stigende omfang til overskuddet på betalingsbalancen. Eksport af søfragt er mere end fordoblet på under ti år. I artiklen gives en kort præsentation af erhvervet og betydningen for dansk økonomi.