Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Stabilitets- og vækstpagten – status 2005

Mange lande har i de seneste år haft problemer med at overholde reglerne i stabilitets- og vækstpagten. I marts 2005 vedtog Det Europæiske Råd en række ændringsforslag, der opdaterer og supplerer pagten. Artiklen beskriver ændringerne i stabilitets- og vækstpagten og gør status over igangværende procedurer vedrørende uforholdsmæssigt store budgetunderskud.