Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Statsgæld

Statens låntagning og gæld 2004

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen. Afsnittet Hovedpunkter for statsgældspolitikken giver et overblik over statsgældspolitikken i 2004 og strategien for 2005.