Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Steriliseret og ikke-steriliseret intervention i valutamarkedet

Sondringen mellem steriliseret og ikke-steriliseret intervention gennemgås. Nationalbankens interventioner kan i perioder med rolige forhold på valutamarkedet bedst beskrives som steriliserede, mens de bedst kan betegnes som ikke-steriliserede i perioder med urolige forhold.