Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Tabelafsnit

Tabelafsnit til kvartalsoversigt, 4. kvartal 2005