Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statistik

Udvidelse af statistik for MFI-sektoren

Fra og med offentliggørelsen af Balance- og strømstatistik for MFI-sektoren i august 2005 forøges omfanget af elektronisk tilgængelige serier markant. Der bliver dels åbnet for elektronisk adgang til historiske data, dels udvidet adgang til detaljerede data for de seneste år. Samtidig er de historiske data for penge- og bankstatistikken reviderede for perioden januar 1991 - juni 2000.