Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

International økonomi

WP 22/2005: Offshore Outsourcing: Consequences and Challenges for America

Dette working paper giver et overblik over offshore outsourcing i USA. Debatten om offshore outsourcing blev udløst af det voksende handelsunderskud og den støt faldende beskæftigelse i industrien. Desuden betyder teknologiske fremskridt, at stadig flere service-funktioner kan flyttes til udlandet, hvorfor et voksende antal lønmodtagere er udsatte for international konkurrence.De fleste undersøgelser viser, at den nuværende brug af offshore outsourcing i serviceerhvervene er forsvindende i forhold til antallet af jobs, der bliver skabt i USA. På længere sigt vurderes det dog, at op mod 14 millioner servicejobs er i fare. I industrien bliver stadig flere områder påvirket af konkurrence fra udlandet. Når jobs og opgaver outsources, øges produktiviteten med en tendens til øget efterspørgsel efter højtuddannede medarbejdere, og priserne sænkes, hvilket især kommer lavindkomst-familier til gode. I sidste ende kommer USA ud af det med en gevinst. Der er dog stigende bekymring for, hvordan offshore outsourcing vil påvirke amerikanske arbejdere og funktionærer, ikke blot overgangsvist, mens økonomiens strukturer ændres, men vedvarende via et permanent nedadrettet pres på lønningerne fra billigere udenlandsk arbejdskraft. Det betyder mere fokus på videreuddannelse og omskoling.Forudsætningen for globalisering og dermed udnyttelse af international arbejdsdeling er en fortsat fri verdenshandel. Både på føderalt og statsniveau er der en stigende tendens til protektionisme, og Kinas fastkurspolitik samt åbningen af udenlandske markeder for amerikanske produkter og tjenesteydelser er blevet centrale omdrejningspunkter.