Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 24/2005: Et historisk perspektiv på renteudviklingen i Danmark 1875-2003

I papiret belyses renteudviklingen i Danmark siden 1875. Der konstrueres tre forskellige tidsrækker for den korte rente (den officielle diskontosats, pengeinstitutternes gennemsnitlige indlånsrente og den private vekseldiskonto/pengemarkedsrenten) og to forskellige tidsrækker for den lange rente (statsobligationsrenten og realkreditobligationsrenten). De “stiliserede fakta” for udviklingen i realrenter og inflationsforventningerne i Danmark præsenteres, og der sammenlignes med udviklingen i Tyskland, England, USA, Norge samt Sverige.