Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 28/2005: Testing the Assumptions of Credit-scoring Models

I papiret foretages en ikke-standard sammenligning af to hazard-modeller med forskelligt specificerede hazard-funktioner: den ene specificeres som en logit model, den anden som en probit model. I estimationerne antages, at hvis to virksomheder har identiske værdier af de forklarende variabler, så har de også identiske hazard-funktioner, dvs. uobserverbar heterogenitet antages ikke at være til stede. Tilstedeværelsen af uobserverbar heterogenitet kan medføre flere problemer, derfor, som et specifikations-check, udvides estimationerne til også at omfatte uobserverbar heterogenitet. Herudover diskuteres de forskellige måder, som forskellige typer af exits er behandlet på i litteraturen. Konklusionerne i artiklen er følgende: 1) Det lader ikke til, at der er nogen forskel mellem logit- og probit-specifikationen for hazard-funktionen. 2) Uobserverbar heterogenitet ser ud til ikke at spille en rolle, sandsynligvis fordi et antal af proxy variable er benyttet for uobserverbare faktorer. 3) Resultaterne i modellen afhænger af hvilken type exit, der modelleres (økonomiske vanskeligheder versus pooled exit). Dette gælder både for de estimerede parameter-estimater samt modellernes forudsigelsesevne, uanset om specifikationen for hazard-funktionen er logit- eller probit-specifikationen. Den praktiske implikation af analysen er, at det er vigtigt at tænke grundigt over specifikationen af kreditrisikomodeller.