Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 29/2005: Contagion Risk in the Danish Interbank Market

På baggrund af betalinger foretaget i det danske betalingssystem til store betalinger beregnes et unikt, højfrekvent datasæt, der viser bilaterale eksponeringer mellem banker. Med udgangspunkt i dette datasæt analyseres efterfølgende risikoen for smitteeffekter på det danske interbank marked. Resultatet af analysen er, at risikoen for finansielle smitteeffekter som følge af en uventet konkurs i en stor bank er meget begrænset. Det gælder selv, hvis bankerne antages at tabe hele deres eksponering. I de tilfælde, hvor der identificeres en risiko for smitteeffekter, påvirker det kun mindre banker. Der identificeres på intet tidspunkt sekundære smitteeffekter.