Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 31/2005: The monetary-policy regime and the development in central macroeconomic variables in the OECD countries 1970-2005

Betydningen af skift i pengepolitisk regime for udviklingen i centrale makroøkonomiske variabler undersøges med en differens-i-differens estimation af OECD-landene i perioden 1970-2005. Vi finder, at såvel skift til en konsekvent fastkurspolitik som til inflationsmål har medført et fald i inflationen ud over den globale trend i de efterfølgende år. Vi finder desuden en signifikant reduktion i volatiliteterne i både inflation og produktionsgab, ud over den globale udvikling, efter overgang til en konsekvent fastkurspolitik, mens overgang til inflationsmål ikke er forbundet med en tilsvarende effekt. Resultaterne er robuste over for en række ændringer i klassifikationen af de enkelte lande. Resultaterne er på vigtige punkter i modstrid med nyere litteratur om pengepolitik og inflation targeting. Det rejser flere spørgsmål, herunder om valutakursen i praksis dæmper eller skaber chok, om finanspolitikkens rolle fortjener at blive genovervejet, og om begreberne robusthed og optimalitet blandes uhensigtsmæssigt sammen. Svarene kan forhåbentligt findes via fremtidig forskning. Revideret i december 2007.