Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 32/2005: Perspectives on bond lending and specialness

Dette papir giver en grundlæggende indføring i markedet for udlån af obligationer og gennemgår de væsentligste resultater fra den akademiske litteratur på området. Disse resultater sammenholdes med aktuelle prisdata på obligationsudlån i det amerikanske og europæiske marked for perioden 3. marts 2003 til 14. maj 2004. Tre specifikke områder inden for obligationsudlån gennemgås derefter. Først undersøges forskellene mellem obligationsudlåns-markederne i USA og Europa og en række faktorer, der kan forklare denne forskel identificeres. Dernæst undersøges de cykliske bevægelser i priser på obligationsudlån i det amerikanske marked og endeligt gennemgås sammenhængen mellem likviditet og obligationsudlån. Papiret afsluttes med en gennemgang af potentielle investeringsstrategier til udnyttelse af strukturelle forhold i obligationsudlånsmarkedet.