Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

ECB

WP 33/2005: An alternative measure of core inflation

Idéerne bag trimmet gennemsnit og Edgeworth indekset kombineres til at konstruere et alternativt mål for kerneinflation, som benævnes ”Trim for mest volatile komponenter” (Trim of Most Volatile Components – TMVC). På ethvert tidspunkt trimmes prisindekset for de komponenter, som har været mest volatile i den foregående periode. I euroområder følger TMVC inflationstrenden tættere end andre kerneinflationsmål, mens evidens er svagere for USA.