Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Afvikling af valutahandler

Artiklen beskriver forskellige metoder til afvikling af valutahandler, herunder afvikling via CLS. Endvidere beskrives risici forbundet med disse afviklingsmetoder. BIS har igangsat en international undersøgelse af afviklingsrisiko på valutahandler. I artiklen præsenteres nogle af resultaterne fra den danske del af undersøgelsen.