Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Aktiemarkedet og globaliseringen

Rapporten er udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank. Den indeholder en analyse af det danske aktiemarked og dets infrastruktur i lyset af de seneste års stigende integration af værdipapirmarkederne i Europa. Endvidere beskriver rapporten det igangværende arbejde på europæisk plan med at styrke effektiviteten af aktiemarkederne og fremme grænseoverskridende handel. Rapporten gennemgår desuden en række mulige fremtidsscenarier for den danske værdipapirinfrastruktur