Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Analyse vedrørende særligt dækkede obligationer

Økonomi- og Erhvervsministeriet har den 6. december 2006 sendt udkast til lovforslag om særligt dækkede obligationer (SDO'er) i høring. Formålet med forslaget er at indføre mulighed for, at pengeinstitutter kan udstede SDO'er, og at realkreditinstitutter og skibsfinansieringsinstituttet kan fortsætte med at udstede SDO'er. De nye regler påvirker hele grundlaget for den nuværende danske boligfinansiering. Økonomi- og Erhvervsministeriet og Nationalbanken har i fællesskab analyseret konsekvenserne. Resultaterne af denne analyse findes i rapporten "Analyse vedrørende særligt dækkede obligationer".