Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Boligmasse og boligskat – et regionalt perspektiv

På baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik af regionale boligarealer og ejendomsværdiskatteprovenuer beskrives den danske boligmasse samt ejendomsbeskatning med fokus på regionale aspekter.