Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statistik

Danmarks betalings- og kapitalbalance. En samlet fremstilling af dataindsamling og –bearbejdning

Nationalbanken har udgivet publikationen Danmarks betalings- og kapitalbalance – en samlet fremstilling af dataindsamling og –bearbejdning. Den indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan Nationalbanken opgør betalingsbalancens finansielle poster og Danmarks aktiver og passiver over for udlandet. Publikationen henvender sig til interesserede brugere af statistikken, der ønsker at få nærmere indsigt i, hvad statistikken bygger på, og hvordan den bliver til.