Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Demografi, vækst og finansielle markeder

Den demografiske udvikling vil i de kommende årtier bidrage til markante forskydninger i de globale økonomiske styrkeforhold. Det er herudover muligt, at demografien også vil øve indflydelse på renter, aktiekurser og boligpriser.