Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

En finansiel vinkel på USAs eksterne ubalance

Artiklen ser på finansieringen af USAs eksterne underskud. Især Asien og de olieeksporterende lande har her spillet en vigtig rolle. Desuden gives mulige årsager til, at USAs nettokapitalindkomst – trods den store udlandsgæld – fortsat er positiv. Hypotesen om "dark matter" har i den sammenhæng været fremsat som forklaring.