Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Færøsk økonomi, oversigt medio 2006

Der har været fremgang i færøsk økonomi i det seneste år understøttet af stigende fiskepriser og opgang i boligpriserne. Arbejdsløsheden er faldet, og de senere års udvandring (netto) er ophørt. Trods stor vækst i importen skønnes der fortsat at have været overskud på betalingsbalancen i 2005. Landskassen ventes at komme tæt på balance i 2006. Der er udsigt til fortsat økonomisk fremgang i det kommende år.