Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Finansielle koncerner og konglomerater

Dannelsen af finansielle koncerner og konglomerater er et naturligt led i udviklingen af det indre finansielle marked i EU. Konglomerater medfører særlige typer af risici. Udviklingen stiller nye krav til virksomhedernes ledelse, men også til regulering og tilsyn, herunder til internationalt tilsynssamarbejde