Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Holdbarheden af de lave lange renter

Efterspørgslen efter lange obligationer er globalt set høj i disse år. Det er især pensionskasser, asiatiske centralbanker og olieeksportører, der står bag. Disse forhold, og den stabilt lave inflation, ventes i hovedtræk at fortsætte i de kommende år. Den konjunkturmæssigt betingede rentestigning ventes på den baggrund at blive mindre end i tidligere økonomiske opsving.