Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Hollands økonomi det sidste årti

Holland løb i begyndelsen af 2000'erne ind i økonomiske problemer. Problemerne opstod efter en stærk højkonjunktur i 1990'erne, hvor økonomien til sidst overophedede. Først for nyligt synes økonomien på vej op igen. Artiklen forsøger at besvare to spørgsmål: Hvorfor gik det galt, og hvilke erfaringer kan man drage?