Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

IMFs gennemgang af den finansielle sektor i Danmark

I 2005-06 havde Danmark et af IMFs grundige eftersyn af den finansielle sektor, FSAP. IMF fandt overordnet såvel systemerne som tilsynet med dem velfungerende. IMFs gennemgang skal ses i lyset af, at de finansielle systemer er afgørende for den økonomiske stabilitet.