Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Indenlandske prisers konjunkturfølsomhed

Artiklen belyser den indenlandske markedsbestemte inflations (IMI) relation til konjunkturbevægelser og andre pris- og lønindeks, ligesom det diskuteres, hvorvidt IMI kan ses som en indikator for fremtidig inflation. Endvidere diskuteres afgrænsningen af IMI-indekset i appendiks.