Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Konvergensrapport for Litauen og Slovenien

ECBs Konvergensrapport maj 2006 er blevet udarbejdet på anmodning af Litauen og Slovenien og undersøger, om der er opnået en høj grad af vedvarende konvergens, samt om de to lande opfylder kravene om juridisk konvergens.