Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Konvergensrapporten, december 2006

Den danske udgave af Konvergensrapporten er en oversættelse af "Introduction and Executive Summary" fra ECBs Convergence Report December 2006. Rapporten undersøger, om der er opnået en høj grad af vedvarende konvergens, og om Sverige samt 8 af de nye medlemslande overholder kravene til juridisk konvergens. Slovenien og Litauen vurderes ikke i rapporten, da de blev konvergensvurderet i maj 2006. En engelsk udgave af hele konvergensrapporten er tilgængelig på ECBs websted