Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Kronevalutamarkedet

Artiklen beskriver de institutionelle forhold på kronevalutamarkedet. Omsætningen udgør globalt set mere end 100 mia.kr. pr. bankdag. Fastkurspolitikken over for euro indebærer beskedne udsving i kronekursen og dermed snævrere spænd mellem købs- og salgskurser i kronevalutamarkedet end i andre valutamarkeder for de store deltageres vedkommende.