Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Kvartalsoversigt, 2006 3. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling, Pengemængdevækst, inflation og konjunkturudvikling, Lovligt betalingsmiddel, Færøsk økonomi, oversigt medio 2006, Boligmasse og boligskat – et regionalt perspektiv, Kapitalfonde, kapitalbevægelser og valutamarkedet, Sæsonkorrigeret finansiel statistik.