Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Kvartalsoversigt, 2006 4. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Indenlandske prisers konjunkturfølsomhed; En finansiel vinkel på USAs eksterne ubalance; Slovenien: Et økonomisk portræt af det nye euroland; Relevansen af BNP-vækstrater; Afvikling af valutahandler; IMFs gennemgang af den finansielle sektor i Danmark. Kvartalsoversigt – 1. kvartal 2007 planlægges offentliggjort 27. februar 2007.