Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Lovligt betalingsmiddel

Artiklen beskriver begrebet lovligt betalingsmiddel og den juridiske og praktiske betydning heraf, herunder de tilfælde hvor en betalingsmodtager er berettiget til at afvise sedler og mønter som følge af aftale mellem parterne eller specielle lovbestemmelser.