Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Pengemængdevækst, inflation og konjunkturudvikling

Væksten i pengemængden har i den seneste tid været forholdsvis høj både i Danmark og i udlandet. Der ses på, om pengemængdevæksten i Danmark ligger over, hvad udviklingen i den økonomiske aktivitet og renteudviklingen normalt ville tilsige. Desuden undersøges sammenhængen mellem pengemængdevækst og inflation på kort og langt sigt, og den konjunkturelle sammenhæng mellem pengemængde, udlån og boligpriser illustreres.