Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Rapport om nordisk bankstruktur

De nordiske centralbanker i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har offentliggjort en rapport om strukturerne på de nordiske bankmarkeder. Rapporten er på engelsk og er lavet i samarbejde mellem de fem centralbanker. I rapporten behandles banksektorens rolle i de nordiske lande. Desuden er der for hvert land en beskrivelse af banksektorens indtjeningsforhold, kapitalforhold og effektivitet. Da grænseoverskridende fusioner vanskeliggør fortolkningen af data og nøgletal for de nationale banksektorer, indeholder rapporten også en sammenligning af de største nordiske bankkoncerner. Rapporten behandler endvidere anvendelsen af teknologi og udviklingstendenser på de nordiske bankmarkeder. Rapporten har et statistisk bilag. Rapporten findes kun på engelsk.